AUDYTY I DORADZTWO ENERGETYCZNE

DORADZAMY

AUDYT ENERGETYCZNY

Co ma na celu audyt energetyczny? Jego główne zadanie to analiza miejsc i sposobów zużycia energii, która powinna doprowadzić do wskazania, w których obszarach zarządzanie energią jest nieefektywne lub gdzie tracona jest energia. Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i powinien obejmować min. 90% zużycia wszystkich nośników energii. Jego wynikiem jest raport, w którym znajdują się rekomendowane działania, których wdrożenie ma zmniejszyć zużycie energii.

Przykładem takich przedsięwzięć może być m.in. inwestycja w odnawialne źródła energii.

DORADZAMY

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Audyt efektywności energetycznej nie dotyczy całej gospodarki energetycznej organizacji. Odnosi się on wyłącznie do konkretnego przedsięwzięcia mającego na celu zmniejszenie zużycia energii. Jeśli zatem dany przedsiębiorca decyduje się np. na inwestycję w panele fotowoltaiczne, to raport z takiego audytu powinien wskazywać koszty tego działania i oszczędności, jakich może się spodziewać po przeprowadzonych zmianach (także w perspektywie długookresowej).