AUDYT ENERGETYCZNY

Co ma na celu audyt energetyczny? Jego główne zadanie to analiza miejsc i sposobów zużycia energii, która powinna doprowadzić do wskazania, w których obszarach zarządzanie energią jest nieefektywne lub gdzie tracona jest energia. Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i powinien obejmować min. 90% zużycia wszystkich nośników energii. Jego wynikiem jest raport, w którym znajdują się rekomendowane działania, których wdrożenie ma zmniejszyć zużycie energii.

Przykładem takich przedsięwzięć może być m.in. inwestycja w odnawialne źródła energii.