pompy ciepła

Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania, a także chłodzenia budynku. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/ woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej, w sposób przyjazny dla środowiska i Twojego portfela. Ta sama pompa ciepła może być wykorzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc dom w okresie letnim.

POMPY CIEPŁA NA POWIETRZE WENTYLACYJNE

Proponujemy zastosowanie systemów wentylacji z odzyskiem ciepła na bazie pomp ciepła, które umożliwiają odzyskanie prawie całej energii z wydostającego się z budynku powietrza i wykorzystanie jej na cele grzewcze. Jednostki te wentylują i ogrzewają dom, a także zaopatrują w ciepłą wodę użytkową.

System gwarantuje zachowanie wymaganego współczynnika wymiany powietrza nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach. Kontrolowany system wentylacji domowej na bazie pomp ciepła może być stosowany zarówno w nowobudowanych, jak i istniejących budynkach, współpracując z systemem grzejników, jak i ogrzewania podłogowego, zaprojektowanego do niższych temperatur czynnika grzewczego.

POMPY CIEPŁA NIBE

  • Wysoka efektywność
  • Szeroki zakres pracy
  • Układ kaskadowy
  • Kompaktowa konstrukcja i nowoczesny design
  • Łącze internetowe i port USB
  • Cicha praca